MONGOLIA: Gobi Orkenen
 

Det var et mangfoldig fugleliv sor for Ulaan Baatar. Baade orner, gribber og traner saa vi en rekke av.
 

Dette er ingen allminnelig soppeldynge selv om det kanskje ser slik ut. Dette er en nemlig en "Ovoo".
 

Man skal gaa rundt "Ovooen" tre ganger, og det er veldig viktig at man kun passerer den paa venstre siden. Den skal visstnok bringe hell og lykke paa ferden.
 
 

Tor Erik sammen med hele familien til Tuksaa, sjaaforen vaar. De bor i et Ger noen timer sor for Ulaan Baatar, og vi ble innvitert inn paa "saue-spaghetti" og "frostvaeske" (maatte barre late som vi smakte paa den...)
 
 

Utrolig hvordan man ser at vaeret forandrer seg i det vidstrakte landskapet.
 
 

Etter en aldri saa liten storm kom sola og regnbuen fram.
 
 

Krysning mellom bjorn og hund...?
 
 

Den andre dagen begynte vi aa naerme oss litt "torrere strok".
 
 

Det er veldig mange ville kameler i Gobi'n.
 
 

Litt annet landskap enn hva vi er vandt med hjemme i Norge.
 
 

Selv om det er torrt og varmt har orkenen et gronnskjaer enkelte steder.
 
 

Dette er orkentreet "Zag" (det skrives kanskje slik). Det ser helt inntorket og dodt ut store deler av aaret, men saa vaakner det til live igjen og faar gronne naaler.
 
 

Naar pukklene til kamelene staar opp slik som her, har de faatt i seg nok vann.
 
 

Kameler kan visstnok gaa i en uke uten vann, og i en maaned uten mat.
 
 

Dette er "flaming cliffs".
 
 
Copyright © 2001 - Jorda Rundt 2001