KINA: Beijing
 

Denne delen av muren er ikke restaurert, og i tillegg slipper man unna alle postkortselgerne og alt styret som er paa de delene av muren som ligger naert Beijing.
 

Her ser vi utover landsbygda.
 

Byggingen av denne seksjonen av muren ble visstnok administrert av Lord Cai.
 
 

Liv-Astri tar en pust i bakken.
 
 

Det var nok ikke like gronnt og harmonisk her for ca. 800 aar siden naar Chingis (Djengis) Khaan og hans Mongolske horder "banket paa".
 
 

Den nevnte Lord Cai var en perfeksjonist uten like. Hver inch (ca 2.5 cm) av denne delen av muren tilsvarer et dagsverk! Altsaa 25 cm av muren her er en manns arbeid i 10 dager.

For et storre bilde klikk her

 
 

Liv-Astri syntes det var en flott opplevelse aa spasere rundt i fred og ro her paa den kinesiske mur.
 
 

Den "opprinnelige" muren ble paabegynt over 200 aar siden. Under Qin dynastiet (221-207 f.kr.)

For et storre bilde klikk her

 
 

Den kinesiske mur i sin helhet strekker seg fra Shanhai Guan ved ost-kysten til Jiayu Guan i Gobi orkenen.

For et storre bilde klikk her

 
 

Det er helt fantastisk aa se hvordan den snirkler seg opp og ned fjell og daler.

For et storre bilde klikk her

 
 

De har paa ingen maate latt landskapet vaere til noen hindring.
 
 

...noe vi ser tydelig her.
 
 

Opprinnelig ble muren laget av jord, sand og stein (samt endel arbeidere...) 180 Millioner kubikkmeter med jordmasse gikk med til aa danne "kjernen" av muren.
 
 

Under Ming dynastiet bestemte man seg for aa "rehabilitere muren litt". Da ble det tatt i bruk steinblokker og murstein, visstnok 60 millioner kubikkmeter.
 
 

Det prosjektet tok over 100 aar, og kostet noe enormt i form av menneskekraft og ressurser.

For et storre bilde klikk her

 
 
Copyright © 2001 - Jorda Rundt 2001